Nederlands voor anderstaligen

* (kent u) Iemand met een migratieachtergrond? Ik organiseer lessen Nederlands op een speelse manier, helemaal afgesteld op uw noden en verwachtingen!

* Met mij bent u gewapend voor het werk- of eenieder ander veld! U zal zich meer op uw gemak voelen bij het communiceren en het begrijpen van administratieve en andere documenten.

* Formuleer uw vraag, in welke contexten u uw kennis van het Nederlands wilt optimaliseren en ik stel een gericht programma samen.

* Basis of geavanceerd, voor elk niveau zijn er oplossingen te over met Bjr Lingua!