Over Bijlessen aan Jeugd & Reizen voor Allen (BJR)

- Bart Halsberghe (1983, Kortrijk).

- Romaanse aan de KUL(AK) en lerarenopleiding (Aggregaat Romaanse).

- Frans en Spaans leerkracht, reisorganisator.

- PASSIE EN GEDREVENHEID = GARANTIE OP SUCCESERVARING!

- Geen berg te hoog, geen meer te diep...